d
Follow us

Müşteri Odaklı. Tüm yasal ihtiyaçlarınız için en iyi hukuk uygulamaları ve hizmetleri. Hukuk Uzmanlığı Tüm yasal ihtiyaçlarınız için en iyi hukuk uygulamaları ve hizmetleri. Adalet Odaklı Tüm yasal ihtiyaçlarınız için en iyi hukuk uygulamaları ve hizmetleri.
Deneyimli Avukatlar Profesyonel
Yaklaşım.
w

Akviya Hukuk Bürosu,  müvekkilleriyle sürekli temas halinde kalarak onların ihtiyaçlarını doğru tespit etmeyi, işlerinde herhangi bir yasal sorunun ortaya çıkmasını engellemeyi ve başarıya giden yolda onlara katkı sağlamayı ve Hukuk dinanizmine ve değişen normlarına ayak uydurmayı her zaman hedef olarak görmüştür. 

Banka ve finans piyasası, kredi riskleri, takibi ve tahsilatı konusunda, yargı kademesindeki ihtiyaçlar ve yeni düzenlemelerin geliştirilmesi için, öncülük eden etkin bir rol üstlenmektedir. Büromuz, hizmet verilmekte olan ticari davalarda, hukuk danışmanlıklarında ve kredi risk takiplerinde, tüm aşamalar hakkında, müvekkillere yazılı ya da elektronik ortamda düzenli raporlama yapar.

Kapımızdan Giren Her Kişi Bizim İçin Önemlidir.

İletişim

Bize Ulaşın